Inscrierile pentru anul de curs 2015 – 2016
July 15, 2015
Show all

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de contabil si consilier juridic

C O M U N I C A R E

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 08.06.2015-proba scrisă în vederea ocupării posturilor contractuale vacante de Contabil șef și Consilier juridic, gradul II din cadrul Școlii de Arte ,,Francisc Hubic” Oradea

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Turcuț Claudia Nicoleta

Contabil șef

Admis

Lorincz Alexandru Ludovic

Consilier juridic II

Admis

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine în data de 08.06.2015 ora 10:00 proba scrisă, la sediul Școlii de Arte ,,Francisc Hubic” Oradea.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din regulamentul mai sus menționat, la sediul Consiliului Judeţean Bihor.

Afişat astăzi, 03.06.2015, ora 15:00, la sediul și pe pagina de internet a Școlii de Arte ,,Francisc Hubic” Oradea.

Secretar comisie,

Negru Marioara, Consilier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *